Римске цифре – провера

Природни бројеви до 1000 – провера

Мерење и мере- провера

Множење двоцифреног и троцифреног броја једноцифреним- провера

Advertisements